deel 1: mensen worden niet geboren, ze worden gemaakt/
homines non nascuntur, sed finguntur


erasmus heeft in nederland een groot deel van zijn opvoeding en onderwijs genoten. hier zijn de problemen in het onderwijs,
net als elders, dermate groot, dat de blik van erasmus op de ideale leraar 500 jaar na dato niet alleen een aantal zere
plekken blootlegt, maar ook het denken over oplossingen kan stimuleren. het onderwijs bepaalt uiteindelijk het humane
niveau van de samenleving.

met o.a. hans trapman, henk manschot


deel 2: ik wijk voor niemand/
concedo nulli


een reis door italië. in italië stond de wieg van het humanisme. italië dat doordrenkt is van de door erasmus zo geliefde
klassieke oudheid, waar erasmus als priester heen wilde om de heilige plaatsen te betreden, ook al zou hij er vooral
schijnheiligheid aantreffen. centraal thema is de zingeving van het leven,de relatie van de mensen tot god en de rol die
religie daarbij speelt.

met louise fresco, silvana seidel menchi


deel 3: de oorlog is zoet voor wie hem niet heeft meegemaakt/
dulce bellum inexpertis


erasmus reisde maar liefst 7 keer naar engeland. hij zou er enige van zijn beste vrienden, zoals thomas more, leren
kennen. hij ondervond er ook aan den lijve de gevolgen van de oorlog. hij zou er zijn hele leven met zijn pen tegen
ten strijde trekken. centraal thema is oorlog en vrede. één van de vragen die erasmus zich stelt, of er gerechtvaardigde
oorlogen zijn, is nog steeds buitengewoon actueel.

met o.a. mary kaldor, erika rummel, dominic baker-smith, michael heath, martin bell


deel 4: waar het goed is, daar is mijn vaderland/
ubi bene, ibi patria


in brussel was erasmus enige jaren als politiek adviseur aan het hof van karel v verbonden. het is als geen andere stad
symbool voor het politieke europa. hier komt de verhouding tussen politiek en moraal aan de orde, alsmede het
spanningsveld tussen nationale identiteit, waar erasmus weinig waarde aan toekent, en europese eenheid.

met jean-claude margolin, andré godin, amin maalouf, mary robinson


deel 5: leef alsof je morgen sterft, werk alsof je altijd leeft/
sic vive, tanquam cras moriturus, sic stude, quasi semper victurus


de laatste 15 jaar van zijn leven woonde en werkte erasmus in duitsland en zwitserland. er wordt een parallel
getrokken tussen het brieven schrijven en de opkomst van de boekdrukkunst, de belangrijkste communicatiemiddelen
ten tijde van erasmus, en de opkomst van de nieuwe media in onze tijd. tevens wordt de balans van zijn leven
opgemaakt aan de hand van wat hij voor het huidige humanisme betekent.

met o.a. michael krüger, mark pieters, etienne barilier, beat jenny, peter weidhaas, simon markish